Tämä on Eeron Talonmiespalvelu Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Eeron Talonmiespalvelu Oy
Neljäs Linja 1 A,
00530 Helsinki
Suomi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Risto Ein
044 241 2530
huolto@talonmiespalvelu.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on itse ja suostumuksellaan ilmoittanut Eeron Talonmiespalvelu Oy vika- tai huoltopyyntöjä talonmiespalvelu.fi -sivuston kautta, sivuilla ohjeistetun tavan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättävien henkilötietojen käyttötarkoitus on Eeron Talonmiespalvelu Oy:lle asiaskasrekisterin ylläpito.

Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilön itse kertomat muut henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä talonmiespalvelu.fi -sivuston lomakkeiden kautta lähetetyistä tiedostoista tai sähköpostitse.

Tietojen luovutus ja siirto

Asiakasrekisterin henkilötiedot ovat ainoastaan Eeron Talonmiespalvelu Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Eeron Talonmiespalvelu Oy:n tietojen käsittelyn ja säilyttämisen teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteri on suojattu salasanalla ja monivaiheisella tunnistautumisella. Lisäksi rekisteri on sisäisesti suojattu käyttöoikeuksien pääsytasoilla. Eeron Talonmiespalvelu Oy varmistaa, että kaikkia tallennettuja tietoja, käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus, korjaamisvaatimusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tietojen korjaamista tai täydentämistä. Tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, ”oikeus tulla unohdetuksi”.